Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium                     8000 Székesfehérvár, Széchenyi u.13            Email: jaktitkarsag@gmail.com Tel./Fax: 22/500-827
 
 
 JAK-TÁMOP-Kompetencia alapú oktatás


JAK-TÁMOP-Kompetencia alapú oktatás (Polczer Zoltán)

                                      Kedves Érdeklődő!


Először is szeretnénk megköszönni, hogy a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégiumról gyűjt információt! Kérem, engedje meg, hogy röviden tájékoztassuk Önt az intézményünk által a közelmúltban elnyert fejlesztési kezdeményezésünkről!

2008. decemberében a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának (mint fenntartó) vezetésével az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/02” kódjelű pályázatára sikerrel jelentkezett.

A 2009. szeptemberében bevezetésre kerülő új projektelemeknek
köszönhetően a kollégium pedagógusainak szakmai munkája, a kollégista tanulók készségeinek, tudás-és ismeretanyagának fejlesztése, a tartalmas és hasznos időtöltés kollégiumi feltételei új, modern alapokra helyeződnek a kompetencia alapú oktatás kritériumrendszerével összhangban.

A XXI. század elvárásaihoz igazodó közoktatási fejlesztés kihat a kollégiumi élet szinte valamennyi területére: nagy hangsúlyt kap ebben a korszerű számítástechnikai eszközök intenzív használata, a kommunikációfejlesztés egyes formái, pedagógusaink integrált oktatásra való ösztönzése és nem utolsósorban a kollégista tanulók, mint leendő munkavállalók munkaerő-piacra történő, sikerorientált felkészítése életpálya-építési programcsomagunk segítségével. Ezzel párhuzamosan ugyancsak elő kívánjuk segíteni a hozzánk érkező, kilencedik évfolyamos tanulók zavartalan kollégiumi beilleszkedését a szociális, életvezetési és környezeti programcsomagunk bevezetésével.

Szeretnénk, ha a kollégium falai közötti szakmai munka ezentúl a jövőben tágabb oktatási környezetben is megvalósulna kollégistáink és szüleik legnagyobb megelégedésére. Ennek keretében néhány kollégiumi foglalkozást tudatosan kihelyezett, oktató-nevelő környezetben képzeljük el, melynek kereteit szintén a pályázat biztosítja.

Reményünket fejezzük ki, hogy a pár soros információs levelünk elolvasását követően a jövőben folyamatosan figyelemmel követi projektünk alakulását! Egyúttal őszintén köszönjük, ha középiskolás gyermeke kollégiumi oktatását-nevelését a mi intézményi közösségünkre bízza!

A József Attila Középiskolai Kollégiumi egész munkaközössége nevében köszönjük megtisztelő figyelmét!